Vakok és Gyengénlátók

Mozgáskorlátozottak parkolási engedélye


 

Ügyintézéshez szükséges:

 • 1. Személyes ügyintézés esetén
 • a. személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes személyi igazolvány v. útlevél v. kártyaformátumú vezetői engedély),
 • b. lakcímkártya (ha van),
 • c. születési ill. a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonat, ha adateltérés van a számítógépes rendszer és a bemutatott okmányok között. Ha nem hozza magával, ez nem akadálya az ügyintézésnek, hivatalból beszerezzük. Ez néhány napos késedelmet jelent az ügyintézésben, amíg az illetékes anyakönyvvezető rendelkezésünkre bocsátja az adatokat,
 • d. 2004. július 1-je előtt kiadott parkolási engedély
 • e. Az alábbi szakvélemények közül bármelyik bemutatandó eredetiben, vagy orvos által hitelesített másolatban:
 • o súlyos mozgáskorlátozott esetén: I. fokú orvosi szakvélemény vagy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által kiadott II. fokú orvosi szakvélemény
 • o súlyos fogyatékosság esetén: Országos Orvosszakértői Intézet szakvéleménye
 • o vakság esetén: a vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartási lap
 • o tartósan beteg illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek esetén: igazolás tartósan beteg illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről
 • 2. Meghatalmazás alapján történő ügyintézés esetén (amennyiben a kérelmező nem képes személyesen megjelenni)
 • o 1. pontban felsoroltak,
 • o meghatalmazás (két tanú, a meghatalmazott és a meghatalmazó aláírásával),
 • o 1 db új, azonosításra alkalmas igazolványkép,
 • o Kitöltött kérelem nyomtatvány a kérelmező saját kezű aláírásával (ha a kérelmező írásképtelen, akkor erről az okmányirodában nyilatkoznia kell a meghatalmazottnak),
 • o Kiskorú jogosult esetén - a fentieken túl az eljáró törvényes képviselő érvényes személyazonosításra alkalmas igazolványa.
 • o Gondnokság alatt álló jogosult esetében szükséges még:
 • § a gondnokság alá helyezésről szóló jogerős bírói ítélet
 • § a gondnokot kirendelő jogerős határozat
 • § a gondnok személyazonosításra alkalmas igazolványa

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának kiváltása díjmentes, pótlása díjköteles 2.400,-Ft, melyet csekken kell befizetni.

Pótláshoz szükséges:

 • Az 1. a), b), c), valamint a 2. pontban megjelölt meghatalmazás az ott leírtak esetén
 • rendőrségi jegyzőkönyv az igazolvány elvesztéséről vagy ellopásáról.

Az eljárásunk jogszabályi alapja:

 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény
 • 218/2003. (XII.11.) Kormány rendelet a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványáról

Névjegy

Göd Város Önkormányzata

Székhely és postai cím:
2131 Göd, Pesti út 81.
Telefon: (27) 530 064
Fax: (27) 345 279
E-mail: varoshaza@god.hu
web: www.god.hu
Ügyfélszolgálat     
Zöldszám: 06-80/890-089
(csak hibabejelentésre)

Gyakran keresett oldalak